[Obrázek loga společnosti] 

Domů Nahoru Obsah Odkazy

Plastové krytiny
Cementovláknitá krytiny Vltava Omduline Vlnité plechy Zn, lakované PVC, polykarbonát... Hliníková krytina Střešní okna Sklolaminátové Střešní tašky Asfaltové šindele Plastové krytiny plechové krytiny podstřešní folie Asfaltové lepenky Střešní doplňky

 

- CAPACCO

- EUREKO

plastová střešní krytina

Plastová  střešní  krytina

Vlastnosti, materiál

Tuto krytinu vyrábíme z recyklovaného plastu kabelových izolací.

Z hlediska složení materiálu jde o měkčené PVC s nepatrnou příměsí jiných termoplastů , jako např. PE nebo PP. Materiál obsahuje drobné zbytky kovu a pryže, které nejsou na závadu.

Image

 

Image

Tento materiál je vysoce odolný jak povětrnostním vlivům, tak i mechanickému poškození a svými vlastnostmi znemožňuje uchycení a růstu mechů. Po pokládce dojde k dotvarování krytiny přilehnutím k podkladu, tím se jednotlivé šablony ve střední části lehce prohnou. Povrch se časem mírně zachlupatí. Vznikne konečný, specifický ráz střechy.

Z  hlediska tvárnosti lze tuto krytinu úspěšně použít u kulatých nebo půlkulatých částí střech, kde se jinak využívá oplechování. Krytina dobře odolává vysokým teplotám v létě i velmi nízkým v zimních měsících. Dále je odolná vůči působení UV záření. Tento materiál je s úspěchem využíván již několik desetiletí v elektrotechnice jako izolační povrch venkovních i podzemních kabelů. Tyto letité zkušenosti nám dokladují mnohostranné využití tohoto, dnes nám již tak dobře známého materiálu.

bullet Požární odolnost - Skupina “B” - materiály nesnadno hořlavé.
bullet Záruční doba - Na materiál poskytujeme záruku 10 let.
bullet Životnost - Vzhledem k  použitému materiálu předpokládáme vysokou životnost a to 40 l
bullet et.

 

Montáž

(předpokládáme základní odborné znalosti pokládky krytin těchto tvarů)

Image

Image

Plastová břidlice SK1-jesenická šablona, SK2-velká šablona a SK3-šupina se pokládá  na celoplošné bednění. Doporučujeme podložení pojistnou hydroizolací. Stačí použít lepenku, ale v každém případě je nutné zajistit odvětrání podstřešních prostor. Pokládka této krytiny je shodná s pokládkou eternitových a břidlicových krytin tohoto tvaru. A to i v případě instalace sněhových zábran. Z estetických důvodů se krytina pokládá oříznutou hrankou dolů, ale výjimečně  je možné ji použít i obráceně.

Ukotvení šablon SK1 a SK2 je tříbodové, tzn. 2 ks nejlépe měděných  hřebíků o délce 36 mm, nebo 32 mm a 1 ks vichrové spony měděné 25 x 27mm, v místě předvrtaných dírek (obr. 1). Hřebíky se nedoklepávají natěsno z hlediska dilatace a nežádoucích deformací. Mezi jednotlivými šablonami je třeba nechat při pokládce dilatační mezeru  5 mm. Špičku překrývající šablony potom vysunout o 5 mm. Při pokládce v chladném počasí je kladen ještě důraznější požadavek na dilatační spáru.

Image

SK3 - šupina se přibíjí v místě předvrtaných dírek a ve spodní části zajišťuje vichrovou sponou (obr. 2). Při tomto způsobu dojde při pokládce k probití i spodní šupiny. Horní překlad doporučujeme:

- pro sklon střechy 25° - 30° - 8 cm

- od 30° - 7 cm

- u sklonu nad 45° stačí 6 cm.

Boční překlad je 9 cm a je dán otvorem pro vichrovou sponu. V místě doteku krytiny bočními hranami je potřeba nechat dilatační mezeru 5 mm a hřebíky nedobíjet příliš natěsno, abychom umožnili dilataci materiálu a vyhnuli se nežádoucím deformacím. Hřebíky se používají nejlépe  měděné, v délce 36 mm nebo 32 mm.

Řady pokládáme pod úhlem. Doporučený úhel:

- pro sklon střechy 25 - 30° / úhel řady 30° - 45°

- pro 35° / 25° - 45°

- pro 40° / 20° - 45°

- pro 90° / 0° - 45°.

Při pokládce držíme rovinu podle horní hrany šupiny. Spodní hrana je mírně zešikmená z důvodu lepšího odvodu vody ze střešní roviny.

  Měděná vichrová spona 25 x 27 mm je vyrobena a přizpůsobena pro pokládku naší plastové břidlice. Větší průměr kroužku (t.j.25 mm) umožní dodržení dilatační mezery mezi šablonami. Z hlediska správné realizace je nutné její použití. Vichrovou sponu dodáváme s krytinou.

 

Technické dodatky

Sklon střechy - min. 25 stupňů
Barva - černošedá
Použitelnost - veškeré celobedněné střešní konstrukce, obklady fasád a štítů
Rozměr -

SK1: 345 x 345 mm

SK2: 400 x 400 mm

SK3: 300 x 300 mm

Hmotnost

-

SK1: 0,92 kg

SK2: 1,25 kg

SK3: 0,70 kg

Počet ks/m2 -

SK1: 12,8

SK2: 9,5

SK3: od 20 (dle sklonu střechy)

Tloušťka -

5 - 6 mm

Balení -

SK1: 1000 ks - tj. 78 m2/ paleta

SK2: 1000 ks - tj. 105 m2/ paleta

SK3: 1500 ks - tj. max. 75 m2/ paleta

Palety jsou nevratné, neplatí se.

Vichrová spona měděná -

průměr kroužku 25 mm

průměr drátu 2,12 mm

Délka sponky: min. 27 mm

Klempířské prvky

K této střešní krytině dodáváme veškeré klempířské výrobky: hřebenáče, úžlabí, závětrné lišty, okapní plechy, lemy z lakovaného hliníkového plechu v barvě krytiny

 

Odvětrávací hlavice

Odvětrávací hlavice dodáváme plastové v barvě krytiny.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EUREKO

BNC Břidlice německý čtverec   

       ImageImage

Výrobek  BNC - břidlice německý čtverec, je převzatý prvek z NSR, na kterém však provedl český výrobce některé konstrukční změny týkající se upevňování či dilatace výrobku. Ryze český původ potom mají veškeré doplňky (hřebenáče, nároží, krajové šablony, systém vykládaného úžlabí).

CPN Česká plastová šablona

      Image            Image
 

Výrobek  CPS - tato šablona vyniká jednoduchostí pokládky vycházející z montáže klasických vláknocementových krytin. Zajímavou novinkou je  tzv. "vodní bariéra" proti vzlínání vody. Pro kvalitnější montáž je pak výrobek opatřen zcela novým dilatačním prvkem. Břidlicový povrch této maloformátové krytiny dodá Vašemu domu vyjímečný vzhled.

 

ŠINDEL DDS 

ImageImageImage     Image

 

 

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu strechy.zamberk@tiscali.cz.